Detektera fel i automatgenerade CAD-filer

Vi bygger system som inspekterar automatgenererade CAD-data. Genom att träna systemet på existerande xml-filer, 3D-filer eller 2D-ritningar så lär det sig att inspektera filer vid varje ny produktionsorder.